Πολιτική Απορρήτου

Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα σας, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να χειριστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις για την Επιχείρηση μας όπως προκύπτουν βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας περί επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ όπως ισχύει ήδη από τις 25 Μαΐου 2018. 

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου αφορά την Επιχείρηση:

Αικατερίνη Πετροπούλου & ΣΙΑ Ε.Ε 
“HOTELISING EE”
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ: 10679
ΑΦΜ: 800654280, ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2106923972 

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» και οι «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα») όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α. Οι «ειδικές κατηγορίες» δεδομένων εντάσσονται στην κατηγορία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και περιλαμβάνουν πιο ευαίσθητες πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο όπως για παράδειγμα φυλή, προέλευση, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ιατρικά δεδομένα και δεδομένα για την υγεία, καθώς και την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε και διατηρούμε και ο λόγος που το κάνουμε 

Ο βασικός λόγος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι είτε για να σας παρέχουμε υπηρεσίες είτε για να λαμβάνουμε υπηρεσίες από εσάς. Μπορούμε να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, email κλπ), αλλά και προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης. Στην περίπτωση που συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δηλ ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων), θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεση σας αφού σας έχουμε ενημερώσει για τον σκοπό της επεξεργασίας που θα κάνουμε. Τέλος, μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να συμμορφωθούμε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

 • Μπορείτε να αρνηθείτε να μας δώσετε αυτά τα δεδομένα 

Σαφέστατα και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά σας να αρνηθείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία και να μην ταυτοποιηθείτε. Ωστόσο, με αυτή σας την επιλογή ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά ή και καθόλου τις υπηρεσίες μας ή τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 

 • Τρόποι συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 

Κατά κανόνα, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα απευθείας από εσάς (εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να ληφθούν από τρίτο πρόσωπο). Συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μας παρείχατε μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων με τους εκπροσώπους μας κατά την παράδοση και διαχείριση των υπηρεσιών μας σε εσάς, καθώς και σε έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συμπληρωμένα από εσάς. 

Εάν συλλέξουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς από τρίτους, θα σας ενημερώσουμε και, αν χρειαστεί, θα λάβουμε υποχρεωτικά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτή. Εάν όμως λάβουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία δεν ζητήσαμε και τα οποία δεν είναι σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη λήψη υπηρεσιών από εσάς, θα καταστρέψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους από την ελληνική νομοθεσία. 

 • Cookies Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας (www.hotelising.gr), αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. 
 • Αυτό είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο και μας ενημερώνει για την πρόσβαση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας. Το cookie δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies, μπορείτε είτε να επιλέξετε τo πεδίο «Δεν συμφωνώ» που σας εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο όταν βρίσκεστε στον ιστότοπο μας είτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να τα απορρίπτει. Χρησιμοποιούμε cookies από τον ιστότοπό μας για στατιστικούς λόγους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies που ακολουθεί η Επιχείρηση μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα εδώ.

Λόγοι χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας συλλέγονται έτσι ώστε να μπορούμε: να συμμορφωθούμε με το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του να κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο να κάνουμε, (δηλ. να διαχειριστούμε τη σχέση μαζί σας, να επιλύσουμε τυχόν νομικές ή/και εμπορικές καταγγελίες ή ζητήματα, να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, μεταξύ άλλων να εκτελούμε άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Αικατερίνη Πετροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε (Hotelising). και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας). 

Επιπροσθέτως, αν έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένα με αυτό, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τα προϊόντα τρίτων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. 

Γενικά, δεν χρησιμοποιούμε ούτε ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εκτός αυτών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή για σκοπό που γνωστοποιείται σε εσάς και για τον οποίο έχετε ρητώς συναινέσει. 

 • Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους 

Έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε ή να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους σε τρίτους, όπως: οι εταιρίες, οι αντιπρόσωποι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και οι εργολάβοι μας (όπως οποιοσδήποτε πάροχος αλληλογραφίας, εμπορικός αντιπρόσωπος ή υπηρεσίες υποστήριξης), κρατικές υπηρεσίες, όπως τα όργανα επιβολής του νόμου, τα κανονιστικά όργανα και τα όργανα επίλυσης διαφορών (ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας στον οποίο απαιτείται γνωστοποίηση βάσει νόμου ή εντολής δικαστηρίου/δικαστικής εντολής) και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα στην οποία επιτρέπεται η κοινοποίηση από εσάς. 

Δεν κοινοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός από: τα σχετικά Εταιρικά μας όργανα, τους εργαζομένους μας, κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των οργάνων επιβολής του νόμου και των δικαστηρίων), όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως επιτρέπεται από το νόμο. 

Όταν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η κοινοποίηση διεξάγεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, δυνάμει των οποίων οι διαβιβάσεις προστατεύονται με συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ορίζονται σαφώς, καθώς και να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

 • Κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε παραλήπτες εντός ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

Δεν κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός της χώρας στην οποία λάβαμε τα δεδομένα σας (κατά περίπτωση) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω ή όπου η κοινοποίηση επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. 

Εάν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας διαβιβαστούν εκτός της/του ΕΕ/ΕΟΧ, η Επιχείρηση Αικατερίνη Πετροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε (Hotelising).εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας διαβιβάζοντας σε χώρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έχουσα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συνάπτοντας κατάλληλα συνταγμένη σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης Αικατερίνη Πετροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε (Hotelising).και της νομικής οντότητας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που λαμβάνει τα δεδομένα. 

 • Άμεσο μάρκετινγκ και διαφημιστική χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η Επιχείρηση Αικατερίνη Πετροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε (Hotelising) ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας ή αυτές που παρέχονται από τρίτα μέρη και που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Με τη συγκεκριμένη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να παρέχουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε οργανισμούς τρίτων μερών για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ. Με βάση τη φύση της επιχειρηματικής μας σχέσης, μπορεί να θελήσουμε να σας αναφέρουμε ως σημείο αναφοράς για την προώθηση της Επιχείρησής μας σε άλλους. Σε αυτή την περίπτωση θα αιτηθούμε εκ των προτέρων τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και θα κοινοποιήσουμε μόνο εκείνα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία θα έχετε συναινέσει. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και να μην κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε άλλους για το σκοπό αυτό, επικοινωνώντας μαζί μας ή, όπου χρειάζεται, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» που θα εμφανίζεται σε όλα τα προωθητικά μηνύματα e-mail. 

 • Αποθήκευση και ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας 

Έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ασφαλιστικές δικλείδες, όπως απαιτείται από το νόμο, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε από κακή χρήση, παρεμβολές και απώλειες, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να καταστρέψουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε κάθε Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα όταν δεν είναι δυνατό πλέον να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. 

 • Περισσότερες πληροφορίες και εποπτεύουσα Αρχή Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr–> Τα δικαιώματα μου . 
 • Ενημερώσεις της Δήλωσης προστασίας απορρήτου μας 

Μπορούμε να ελέγχουμε, να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου μας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.hotelising.gr με την ημερομηνία δημοσίευσης της. Οποιοιδήποτε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο